همدردی ایرانیان اتریش با آتش نشانان پلاسکو (تصاویر)

همدردی ایرانیان اتریش با آتش نشانان پلاسکو (تصاویر)

ایرانیان مقیم وین از بعد از ظهر روز چهارشنبه و در سرماى زیر صفر درجه براى همدردى با خانواده های آتش نشانان و مردم داغدار ایران روبروى آتش نشانى مرکزى شهر وین تجمع کردند و با روشن کردن شمع، نثار گل و در دست داشتن عکس تنى چند از شهداى آتش نشانى یاد آنان را گرامى داشتند و در پایان با دعا و طلب آرامش براى درگذشتگان این حادثه محل را ترک کردند.همکارى ستودنى آتش نشانى وین در گرامیداشت یاد همکاران ایرانى دلاورشان از نکات قابل توجه این تجمع بود.

 همدردى ایرانیان مقیم وین با حادثه دیدگان پلاسکو

 

همدردی ایرانیان خارج از ایران,همدردی ایرانی های خارج با آتش نشانان,همدردی ایرانی های اروپا,عزاداری ایرانی های اروپا,ایرانی های اتریش
همدردی ایرانیان خارج از ایران,همدردی ایرانی های خارج با آتش نشانان,همدردی ایرانی های اروپا,عزاداری ایرانی های اروپا,ایرانی های اتریش
همدردی ایرانیان خارج از ایران,همدردی ایرانی های خارج با آتش نشانان,همدردی ایرانی های اروپا,عزاداری ایرانی های اروپا,ایرانی های اتریش
همدردی ایرانیان خارج از ایران,همدردی ایرانی های خارج با آتش نشانان,همدردی ایرانی های اروپا,عزاداری ایرانی های اروپا,ایرانی های اتریش
همدردی ایرانیان خارج از ایران,همدردی ایرانی های خارج با آتش نشانان,همدردی ایرانی های اروپا,عزاداری ایرانی های اروپا,ایرانی های اتریش
همدردی ایرانیان خارج از ایران,همدردی ایرانی های خارج با آتش نشانان,همدردی ایرانی های اروپا,عزاداری ایرانی های اروپا,ایرانی های اتریش

همدردی ایرانیان خارج از ایران,همدردی ایرانی های خارج با آتش نشانان,همدردی ایرانی های اروپا,عزاداری ایرانی های اروپا,ایرانی های اتریش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: