لحظه پیدا شدن پیکر یک آتش نشان دیگر (تصاویر)

لحظه پیدا شدن پیکر یک آتش نشان جدید (تصاویر)

سخنگوی سازمان آتش نشانی از کشف سومین پیکر آتش نشان شهید از زیر آوار خبر داد.
 
 ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران گفت تنها پیکر یکی از آتش نشانان شهید که دقایقی پیش از محل حادثه پلاسکو خارج شد قابل شناسایی بود.
پیکر دیگر آتش نشان های پیدا شده بر اثر حرارت های زیر آوار قابل شناسایی نبود.

 اشک‌هایی که با کشف پیکرهای جدید در پلاسکو دوباره جاری شد.

جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
جسد اتش نشان زیر آوار٬ کشف پیکر از شهدای آتش نشان٬ کشف جسد اتش نشان٬ لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان
گریه برای اتش نشان,کشف پیکر از شهدای آتش نشان,لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان,کشف جسد اتش نشان,جسد اتش نشان زیر آوار
 
کشف پیکر از شهدای آتش نشان,لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان,کشف جسد اتش نشان,جسد اتش نشان زیر آوار 
 
کشف پیکر از شهدای آتش نشان,لحظه پیدا شدن پیکر آتش نشان,کشف جسد اتش نشان,جسد اتش نشان زیر آوار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: