رژه آتش نشان ها در مشهد و اصفهان (تصاویر)

مجله مراحم: رژه نیروهای آتش نشانی سه شنبه در سالروز گرامیداشت روز آتش نشان در اصفهان و مشهد برگزار شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850955.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850960.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850964.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850962.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851031.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851028.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850965.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1851025.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850966.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: