عکس های خیلی قشنگ از کرم های شب تاب

مجله مراحم: آدام دورن، عکاس آمریکایی یک سال و نیم وقت صرف کرده که نمایش زیبای کرم های شب تاب سبز رنگ را در مناطق روستایی ویسکانسین آمریکا ثبت کند

 

عکس های خیلی قشنگ از کرم های شب تابhttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892497.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892499.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892501.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892502.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/11/03/4/1892498.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: