اولین تمرین تیم پرسپولیس بدون کاپیتان نوروزی (تصاویر)

مجله مراحم: تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از در گذشت هادی نوروزی یکشنبه در ورزشگاه درفشی فر برگزار شد.
 
 
http://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857871.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857872.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857869.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857864.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857874.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857870.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857875.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857876.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857866.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857865.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857877.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857901.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857902.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: