اولین تلگراف ارتباطاتی ایران در دوران قاجار+ عکس

مجله مراحم:  انتشار اخبار اختراع وسیله ارتباطی جدیدی با نام تلگراف در اروپا باعث شد ناصرالدین شاه قاجار دستور دهد خطی برای ارتباط تلگرافی در ایران نیز راه‌اندازی و مورد استفاده قرار گیرد و چیزی نگذشت که همین وسیله به مهمترین ابزار ارتباطی زمان خود تبدیل شد. 

 
 
اولین تلگراف تاریخ ارتباطات ایران در دوران قاجار+ عکس
 
 
اولین تلگراف تاریخ ارتباطات ایران در دوران قاجار+ عکس
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: