غاز تربیت شده برای صاحبش ماهی میگیرد +تصاویر

یکی از روشهای سنتی و جالب چینی برای گرفتن ماهی استفاده از غاز های تربیت شده است. البته راهی که استفاده میکنند کمی ناعادلانه است. برای استفاده ازاین روش آنها طنابی را به دور گردن و حلق غاز گره میزنند. این طناب طوری بسته میشود که اجازه رد شدن ماهی را از گلویش نمیدهد.

تنها کار دیگری که ماهیگیر باید انجام دهد این است که پاهایش را روی هم قرار داده و استراحت کند تا اینکه این غاز بیچاره یک ماهی شکار کند . آنگاه است که با کشیدن طناب و گرفتن غاز ماهی را از حلقش بیرون میکشند.

 

ماهیگیری مثل آب خوردن (6 عکس)ماهیگیری مثل آب خوردن (6 عکس)ماهیگیری مثل آب خوردن (6 عکس)ماهیگیری مثل آب خوردن (6 عکس)ماهیگیری مثل آب خوردن (6 عکس)ماهیگیری مثل آب خوردن (6 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: