تصاویر جشنواره ماهیگیری در کره جنوبی

جشنواره ماهیگیری

جشنواره ماهیگیری در کره جنوبی و عکس هاس ماهیگیری همگانی در کشور کره جنوبی,تصاویر ماهیگیری دسته جمعی در کره را در زیر ببینید.

سرد ترین قسمت در کشور کره جنوبی شهر Hwacheon است. آنجا جایی است که در این وقت از سال قطر یخ رودخانه اش به حدود ۳۵ سانتیمتر میرسد.

جشنواره ماهیگیری در کره یکی از معدود جشنواره های زمستانی است که بیش از یک میلیونبازدید کننده دارد. در این جشنواره برنامه های زیادی اجرا میگردد که جالبترین آنها ماهیگیری در یخ است.

هر نفر از شرکت کنندگان به ترتیب از طریق یکی از ۱۱ هزار سوراخی که در یخ ایجاد شده به ماهیگیری مشغول میشوند. هر روز در این جشن بیش از ۳۲ تن ماهی در این رودخانه رها میشود تا مردم آنها را صید کنند.

ماهیگیری در یخ

جشنواره ماهیگیری,ماهیگیری دسته جمعی جشنواره ماهیگیری,ماهیگیری دسته جمعی جشنواره ماهیگیری,ماهیگیری دسته جمعی جشنواره ماهیگیری,ماهیگیری دسته جمعی جشنواره ماهیگیری,ماهیگیری دسته جمعی جشنواره ماهیگیری,ماهیگیری دسته جمعی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: