مسابقات ماهیگیری روی چمن در شهرکرد! +تصاویر

نخستین دوره مسابقات پرتاب وزنه با چوب ماهیگیری با حضور ماهیگیران استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری در مجموعه ورزشی انقلاب شهرکرد برگزار شد.

مجله مراحم: در این رشته تازه تاسیس جهانی ماهیگیران وزنه ای به شکل ماهی را در دو مسافت ۱۰ و ۲۰ متری به سمت حلقه می اندازند و هر کس از سه پرتاب خود دو پرتاب را داخل حلقه بیاندازد به دور بعد راه می یابد.
 
مجله مراحم
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد
 
(تصاویر) مسابقه ماهیگیرها در شهرکرد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: