میلگرد از بدن کارگر جوان عبور کرد +تصاویر

مجله مراحم: در یك زمین گودبرداری شده در خیابان شهید مدنی تهران، کارگر جوانی به هنگام بالا رفتن از اسكلت فلزی در میانه راه تعادلش برهم خورد و به داخل محل گودبرداری شده سقوط کرد. بر اثر این حادثه میلگرد بکار رفته در فونداسیون ساختمان از زیر كتف راست این کارگر وارد بدنش شد و از شانه وی خارج شد.

 

مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: