ساعت ویبره ای برای تلنگر زمان +عکس

گاهی زمان آنقدر سریع در حال گذر است که هر ۵ دقیقه برایتان مانند چند ثانیه میگذرد. Lars Marcus و Theo Tveteras ساعتی جالب تولید کرده اند که هیچ عقربه و عددی ندارد ولی هر ۵ دقیقه یک بار روی مچتان ویبره میرود تا زمان را به شما یادآوری کند.

ساعتی عجیب برای یادآوری زمان (7 عکس)ساعتی عجیب برای یادآوری زمان (7 عکس)ساعتی عجیب برای یادآوری زمان (7 عکس)ساعتی عجیب برای یادآوری زمان (7 عکس)ساعتی عجیب برای یادآوری زمان (7 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: