جشنواره جنگ با آرد در اسپانیا (تصاویر)

این تصاویر مربوط به جشنواره سالانه جنگ آرد در شهر ایبی در آلیکانته اسپانیا است. در این جشنواره دلقک ها و دیگر شخصیت های عجیب و غریب با پوشیدن لباس مخصوص با سلاح آرد و تخم مرغ در جنگ شرکت می کنند.

این جشنواره دست کم دویست سال سابقه تاریخی دارد و هر سال در بیست و هشتم دسامبر مصادف با روز بیگناهان معادل روز احمق های آوریل برگزار می شود. کسانی که حاضر نیستند خود را با آرد بپوشانند باید جریمه بپردازند و این جریمه به خیریه ها اهدا می شود.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/aZrom3FmXn.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/BMITEzo1TY.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/VzerS1eDi2.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/Jd7XS9hSnj.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/A50WPEK0Ex.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/PrJEDwcXXu.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/hl07rDbSKe.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/dw6QWD4bLn.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/n0B1fyEHYX.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/8jJ5EoAgjN.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201201/tpn4641/large/8jJ5EoAgjN.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: