گلی شبیه شخصیت کارتونی شرک

یک عکاس بریتانیایی این گل که شباهت زیادی به شرک دارد را کشف کرده است.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: