رنگ اصلی گل ها بدون گرد و غبار را ببینید

رنگ اصلی گل ها آن چیزی که ما ا چشم در طبیعت می بینیم نیست و گرد و غبار و نور آفتاب باعث میشود که نتوانیم رنگ اصلی گل ها را با چشم ببینیم.

رنگ اصلی گل ها بدون گرد و غبار

جالب است بدانید که رنگ گل هایی که ما با چشم طبیعی در طبیعت میبینیم رنگ واقعی نیست یعنی رنگ اصلی آنها چیزی که ما با چشم میبینیم نیست علت آن هم انعکاس نور خورشید و همچنین وجود گرد و غبار روی گلهاست که باعث میشود رنگ انها تغییر کند و ما یک رنگ مصنوعی را با چشن ببینیم.

یک عکاس به نام «کرگ باروس» با انتخاب لس آنجلس به عنوان مکانی که گل‌های مورد نظرش را باید در آنجا پیدا کند، تصمیم به پی بردن به زیبایی واقعی گل‌ها می‌گیرد.

باروس گل‌های مورد نظرش را پیدا می‌کند و آنها را در اتاق بسیار تاریکی قرار می‌دهد و پس از تاباندن اشعه ماوراء بنفش به آنها تصاویر خیره‌کننده‌ای را تهیه می‌کند.

باروس علاوه بر انتخاب و تهیه گل‌ها، تلاش کرده از‌ آنها در برابر گرد و غبار محافظت کند و عکس‌های بدون ذرات غبار از گل‌ها را تهیه کند. 

رنگ واقعی گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

رنگ اصلی گل ها,رنگ گل ها زیر نور ماوراء بنفش

رنگ واقعی گل ها زیر نور و اشعه ماوراء بنفش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: