جشنواره غذا در دانشگاه آزاد پردیس (تصاویر)

مجله مراحم: جشنواره غذا و شیرینی‌های محلی با حضور ۱۴ تیم شرکت‌کننده از شهرهای مختلف با بیش از ۳۰ نوع غذا و شیرینی محلی، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برپا شد.

 

http://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453061170205_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453128874324_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453178950412_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453106410284_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453193770438_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453202194453_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453121854312_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453112026294_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453087846252_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453082698243_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453143382349_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453222474488_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453238542517_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453257418550_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/21/635803453265218563_b.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: