هواداران پرسپولیس و استقلال اطراف ورزشگاه آزادی (تصاویر)

مجله مراحم: حضور هواداران تیم های پرسپولیس و استقلال از استان های سراسر کشور پیش از برگزاری دربی پایتخت در محوطه بیرونی ورزشگاه آزادی تهران

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887679.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887682.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887681.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887686.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887688.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887687.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887691.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887689.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887693.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887694.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887692.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887701.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887705.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887710.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887709.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887714.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887713.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: