قوانین فوتبال دوران کودکی! یادتونه؟!

فوتبال دوران کودکی
 
قوانین فوتبال دوران کودکی! یادتونه؟!
 
 اونیکه از همه چاقتتر بود، همیشه دروازبان بود!
.
 همیشه اونی که صاحب توپ بود، میگفت کی بازی میکنه کی نه!
.
 زیاد قسم میخوردی پنالتی بود، قسم نمیخوردی پنالــــــتی نبود!
.
 بــــازی زمــــانی تموم میشــــد، وقـــتی همه خســـته میــــشدن!
.
 مهم نبود بازی چند چنده، هرکی گلِ آخــر بازی رو میزد، برنده بود!
.
 اگه یه موقع توپ گیر نمیومد، یه جورابی دبِ پلاستیکی چیزی …!
.
 اگه یارکِشی آخر انتخاب میکـردی، دیگه امیدی واسه زندگی نبود!
.
 لحــــظه ای که توپ مــــیرفت زیر ماشینی که در حال حــــرکته، پراسترسترین لحظه زندگی بود!
.
 وقـــــتی صــــاحب توپ عصــــبامی میشد، بازی تمــــوم میشد!
.
 دختر همســـایه از کوچه رد میشد، همه رونالدینیو میشدن! 
.
 شلــــوارت، کفشـــت، پیرهـــنت پاره میشد، کـتک شـب رو … !
.
 مسابقه با تیم کوچه بغلی مثل لشکر کـشی هیتلر به لهستان بود!
 
یادش بخیـــــــــر
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: