تولد چهارقلو خانواده لرستانی (تصاویر)

مجله مراحم: چهار قلوی خانواده بهرامی که هفته ی گذشته در بیمارستان فاطمیه همدان به دنیا آمده بودند و شرایط نامناسبی داشتند، امروز پس از بهبود شرایط جسمانی مرخص شدند.

 

 

تولد چهارقلوهای لرستانی در همدان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: