صف طولانی فرانسوی‌ها برای دیدن فیلم ایرانی فروشنده

تصویر مربوط به صف نمايش ويژه فیلم ”فروشنده” در جشنواره فيلم هاى ايرانى پاريس است.

صف طولانی فرانسوی‌ها برای دیدن فیلم ایرانی فروشنده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: