صف طولانی فرانسوی‌ها برای دیدن فیلم ایرانی فروشنده

تصویر مربوط به صف نمایش ویژه فیلم ”فروشنده” در جشنواره فیلم هاى ایرانى پاریس است.

صف طولانی فرانسوی‌ها برای دیدن فیلم ایرانی فروشنده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: