تفریح بچه پولدارهای تهران در توچال (تصاویر)

تفریح در پیست اسکی توچال

مجموعه ورزشی- تفریحی تله کابین توچال از ارتفاع ۱۸۳۰ متری از سطح دریا در انتهای خیابان ولنجک تهران آغاز می‌شود. این مجموعه ورزشی و تفریحی درارای سه پیست اسکی به نام های، پیست اسکی ایستگاه هفتم، پیست اسکی ایستگاه هفتم (دامنه غربی) و پیست اسکی ایستگاه هفتم به پنجم می باشد و هر ساله در فصل زمستان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

پیست اسکی توچال,عکس دختران در توچال,اسکی بچه پولدار های در توچال,اسکی در توچالپیست اسکی توچال,عکس دختران در توچال,اسکی بچه پولدار های در توچال,اسکی در توچالپیست اسکی توچال,عکس دختران در توچال,اسکی بچه پولدار های در توچال,اسکی در توچال

تفریحی تله کابین توچال

پیست اسکی توچال,عکس دختران در توچال,اسکی بچه پولدار های در توچال,اسکی در توچالپیست اسکی توچال,عکس دختران در توچال,اسکی بچه پولدار های در توچال,اسکی در توچالپیست اسکی توچال,عکس دختران در توچال,اسکی بچه پولدار های در توچال,اسکی در توچالپیست اسکی توچال,عکس دختران در توچال,اسکی بچه پولدار های در توچال,اسکی در توچالپیست اسکی توچال,عکس دختران در توچال,اسکی بچه پولدار های در توچال,اسکی در توچالپیست اسکی توچال,عکس دختران در توچال,اسکی بچه پولدار های در توچال,اسکی در توچال

تقریح بچه پولدارهای تهران در توچال (تصاویر)
تقریح بچه پولدارهای تهران در توچال (تصاویر)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: