حیوان آزاری وحشتناک با تیراندازی به خروس‌ زنده +تصاویر

حیوان آزاری وحشتناک با تیراندازی به خروس‌ زنده و تفریح غیرانسانی با خروس‌ زنده
و عکس های شکنجه خروس زنده را مجله مراحم مشاهده کنید.

حیوان آزاری وحشتناک

در جشنواره ای که هر سال در چین برگزار می شود تفریح غیر انسانی
و چندش آوری را انجام می دهند که با صدای فعالان حقوق حیوانات را در آوردند.
این فستیوال جشنواره برف و یخ نام دارد و همه ساله در چین برگزار میشود.
در این جشن زمستانی برای اینکه مهارت خود را در تیراندازی نشان دهند
و به رخ بکشند مرغ و خروس زنده را به دیوار از پاها آویزان کرده و به سمتش نشانه گیری می کنند.
جشنواره برف ویخ چینی ها با توحش و اعمال وحشی گری انجام می شود.

به غیر از عمل وحشیانه و شکنجه کردن خروس های نگون بخت ،
چینی ها و شرکت کنندگان اقدام به ساخت مجسمه های یخی کرده و در این مسابقه شرکت می کنند.

این جشنواره یکی از وحشیانه ترین و بی رحمانه ترین فستیوال های
دنیا بعد از جشنواره اردک در اسپانیا محسوب می شود.

تفریح غیرانسانی با خروس‌ زنده

حیوان آزاری وحشتناک با تیراندازی به خروس‌ زندهحیوان آزاری وحشتناک با تیراندازی به خروس‌ زنده

حیوان آزاری وحشتناک با تیراندازی به خروس‌ زندهتیراندازی به خروس‌ زنده حیوان آزاری وحشتناک با تیراندازی به خروس‌ زندهتفریح غیرانسانی با خروس‌ زنده حیوان آزاری وحشتناک با تیراندازی به خروس‌ زنده

حیوان آزاری وحشتناک با تیراندازی به خروس‌ زنده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: