مبلمان جالب با طرح خط خطی از طراح ژاپنی

مبلمان جالب با طرح خط خطی از طراح ژاپنی

برای یک طرح زمان زیادی لازم است تا به خط تولید و واقعیت برسد اما گویی برای طرح های طراح ژاپنی دیاگو فوکاوا اینطور نبوده است. طرح های او مستقیما از روی کاغذ به واقعیت تبدیل شده اند.

مبلمان و صندلی های طراحی شده وی به شکل خط خطی های روی کاغذ دیده میشوند.

این خطای دید در اثر استفاده از یک زمینه کاملا سفید دو چندان شده است. دیاگو این طرح ها را برای نمایشگاهش در دانشکده هنر توکیو آماده کرده است.

مبل های طرح خط خطی

مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب

مبلمان جالب با طرح خط خطی از طراح ژاپنی

مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب
مبلمان جالب با طرح خط خطی,صندلی های جالب,صندلی های خلاقانه,طراحی های جالب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: