مراسم تشییع همسر آیت الله جنتی (تصاویر)

مجله مراحم: مراسم تشییع مرحومه مظاهری همسر آیت الله جنتی بعد از ظهر امروز جمعه در اصفهان برگزار شد.

 

 

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

 

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی 

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی 

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

مراسم تشییع حاجیه خانم مظاهری همسر آیت الله جنتی

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: