تصاویر جالب مجسمه های ساخته شده از کاه

هر سال در مناطق روستایی ژاپن روستاییان با استفاده از ساقه های خشک شده غلات خود مجسمه هایی باور نکردنی ساخته و به دید عموم می گذارند.

 

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8003/large/mppKF0KuK9.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8003/large/THbdaoK48w.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8003/large/OLltkG4ZPN.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8003/large/2mhqst306V.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8003/large/nIe4Lfrc63.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8003/large/XolXzy02dc.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8003/large/ptypqZcOn4.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8003/large/XsfYeTzag2.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: