عکس های خنده دار از زندگی دانشجویی (سری ۸)

وداع آخر ترم!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


شتاب برای نماز!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


همکاری برای قبولی در امتحان!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


جزوه اینجا… جزوه آنجا… جزوه همه جا!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


یخچال رویایی!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


دانشجو خسته… دانشجو داغون…دانشجو بی خواب!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


دانشجوی مرفه!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


منچ دانشجو!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


شیر بلال اجاقی!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


سبک جدید در والیبال: والیبال خوابگاهی!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


استاد دلسوز و ایده آل!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


دلیل گران شدن تخم مرغ!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


قانون دانشجویی: هر وسیله ای یک کاربرد اصلی و چند کاربرد جانبی دارد!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


دانشجوی شکم پرور!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


ابداع روشی جدید در روشن کردن پروژکتور!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


ماها خفنیم، خفننننن!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


خوب حتما لازم داشته!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


یک دورِهمیِ نه چندان سالم!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


قهرمان تعویض لامپ دانشجویان ایران!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)


مسکنی قویتر از جزوه و رختخوابی بهتر از میز مطالعه وجود ندارد!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی! (11)

.
.
.
.
.
.
.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: