عکس های خنده دار از زندگی دانشجویی

اسپایدر دانشجو!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


نمازخانه دانشجویان هنر!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


روش های نوین خواندن جزوه!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


شب امتحان!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


یک ترم گذشت…

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


راه های نوین تقلب: ماشین حساب کامپیوتری!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


با این تلاشی که داشتی حتماً قبول میشوی!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


Battery Low!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


آماده برای امتحان!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


خلوت دانشجویی!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


لحاف یک مهندس!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


صحنه ای عادی از ظرفشویی یک خوابگاه!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


بر باد رفتن آخرین امید ها…

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


مدیریت مهندسی شده پسماند ها و زباله ها!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


یک مشاجره عادی در خوابگاه پسران!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


مراسم عقد دانشجویی!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


جشن فارغ التحصیلی!!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


ایده گرفتن از کلش آف کلنز برای حل مسائل!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


یک جای خنک برای درس خواندن در تابستان!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


دختر ها را دست کم نگیرید!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


شب های تابستان!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!


یک فوتبال دورهمی!

عکس: ماجراهای دانشجویی ایرانی!

 
 
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: