شکل های بامزه از بازی با ابرها!+تصاویر

مجله مراحم: نگاه کردن به آسمان و پیدا کردن ابر هایی با شکل های بامزه یکی از سرگرمی های دنیای کودکی است ، ولی عکاس آلمانی Markus Einspannier این بازی جالب را به تصویر کشده است و به نوعی از ابر ها عکاسی کرده و با آنها بازی کرده است.

 

بازی با ابر ها +عکسبازی با ابر ها +عکسبازی با ابر ها +عکس

بازی با ابر ها +عکس

بازی با ابر ها +عکس

بازی با ابر ها +عکس

بازی با ابر ها +عکس

بازی با ابر ها +عکس

بازی با ابر ها +عکس

بازی با ابر ها +عکس

بازی با ابر ها +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: