نکته های آموزنده گاندی خطاب به همسرش

گاندی

نکته های آموزنده گاندی خطاب به همسرش

گاندی خطاب به همسرش چه زیبا نوشت: 

♦ خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ؛
زیاد نزدیک به هم می سوزیم،
و زیاد دور از هم ، یخ می زنیم .

♦ تو نباید آنکسی باشی که من می خواهم،
و من نباید آنکسی باشم که تو می خواهی.

♦ کسی که تو از من می خواهی بسازی، یا کمبودهایت هستند یا آروزهایت

♦ زندگی ست دیگر…
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست؛ همه سازهایش کوک نیست.

♦ باید یاد گرفت با هر سازش رقصید؛ حتی با ناکوک ترین ناکوکش.

♦ اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن؛ حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد؛
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند.
به این سالها که به سرعت برق گذشتند؛
به جوانی که رفت؛
میانسالی که می رود.

♦ حواست باشد به کوتاهی زندگی،
به زمستانی که رفت؛
بهاری که تمام می شود کم کم،
آرام آرام.

♦ زندگی به همین آسانی می گذرد.

♦ ابرهای آسمان زندگی
گاهی می بارد و گاهی هم صاف است

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: