تصاویر: تظاهرات آلمانی‌ها به حضور اوباما در این کشور

هزاران آلمانی درآستانه سفر رئیس جمهوری آمریكا به این كشور علیه طرح پیمان بازرگانی آزاد میان اروپا و آمریكا تظاهرات كردند.
 
مجله مراحم: هزاران آلمانی در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور به خیابان های هانوفر آمدند و در مخالفت با طرح پیمان بازرگانی آزاد میان اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. اوباما امروز برای شرکت در مراسم گشایش یک نمایشگاه صنعتی وارد هانوفر می شود.
 
بسیاری از مردم آلمان، پیمان بازرگانی و شراكت سرمایه گذاری فرا اقیانوس اطلس؛ “تی تی آی پی” (TTIP) را برای اقتصاد كشورشان مفید نمی دانند.  تظاهركنندگان، امروز پاچه نوشته هایی دردست داشتند كه روی آن نوشته شده بود: آری ما می توانیم؛ تی تی آی پی (TTIP ) را متوقف كنید.
 
 
 
 
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: