تصاویر: تظاهرات آلمانی‌ها به حضور اوباما در این کشور

هزاران آلمانی درآستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به این کشور علیه طرح پیمان بازرگانی آزاد میان اروپا و آمریکا تظاهرات کردند.
 
مجله مراحم: هزاران آلمانی در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور به خیابان های هانوفر آمدند و در مخالفت با طرح پیمان بازرگانی آزاد میان اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. اوباما امروز برای شرکت در مراسم گشایش یک نمایشگاه صنعتی وارد هانوفر می شود.
 
بسیاری از مردم آلمان، پیمان بازرگانی و شراکت سرمایه گذاری فرا اقیانوس اطلس؛ “تی تی آی پی” (TTIP) را برای اقتصاد کشورشان مفید نمی دانند.  تظاهرکنندگان، امروز پاچه نوشته هایی دردست داشتند که روی آن نوشته شده بود: آری ما می توانیم؛ تی تی آی پی (TTIP ) را متوقف کنید.
 
 
 
 
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: