تصویر بازیکن تیم آلمان روی یک مزرعه

یک زن و شوهر کشاورز در آلمان، به شیوه خودشان از بازیکنان تیم ملی به خاطر قهرمانی در جام جهانی تشکر کرده اند. اولی و کورین ارنست که در باواریا زندگی می کنند، تصویر یک بازیکن تیم ملی آلمان را درست کرده اند که جلوی پرچم برزیل در حال قیچی زدن است. بالای آن هم، پرچم ۳ کشور اول جام جهانی دیده می شود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: