حمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانی +تصاویر

حمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانی

هواداران قالیباف به خیابان محل سکونت حسن روحانی هجوم آوردن و باعث ترافیک و مزاحمت برای همسایگان و عابرین خیابان ها شدند.

هواداران قالیباف در اقدامی عجیب به محل سکونت حسن روحانی هجوم آوردند و به عابرین خیابان گل هدیه میدادند تا نیروی انتظامی به آنها کاری نداشه باشد ولی پلاکاردهایی که در دستشان بود کاملا بر تجمع اعتراض آمیز و ایجاد مزاحمت آنها برای همسایگان کاملاً مشهود بود.

حمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانی

حمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانیحمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانیحمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانیحمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانی

حمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانی

ایجاد مزاحمت هواداران محمدباقر قالیباف جلوی منزل حسن روحانی

حمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانی

ایجاد مزاحمت هواداران محمدباقر قالیباف جلوی منزل حسن روحانی

حمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانی

ایجاد مزاحمت هواداران محمدباقر قالیباف جلوی منزل حسن روحانی

حمله هواداران قالیباف به محل سکونت روحانی

ایجاد مزاحمت هواداران محمدباقر قالیباف در مقابل منزل حسن روحانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: