تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380

مجله مراحم: به مناسبت ایجاد خط هوایی امارات به اورلاندوی آمریکا، تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380 منتشر شده است.

 

 

 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
 
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
 
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
 
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
 
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
 
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380 
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
 
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
هواپیماهای غول پیکر A-380
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
هواپیمای A-380
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
هواپیمایی امارات
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
داخل هواپیما
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
 
عکس داخل هواپیما
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
تصاویر داخل هواپیما
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380
 
 
تصاویری از خدمات دهی هواپیمایی امارات در هواپیماهای غول پیکر A-380

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: