خرچنگ های غول پیکر و عجیب و غریب

خرچنگ های غولپیکر و عجیب و غریب

خرچنگ های درخت نارگیل به خرچنگ های سارق نیز مشهور هستند زیرا اغلب در جستجوی غذا وارد خانه ها می شوند. این سخت پوستان برای جثه غول آسایشان که گاهی از یک متر هم فراتر می رود، شهرت دارند.

خرچنگ های درخت نارگیل به خرچنگ های سارق

مجله مراحم؛ به گزارش کریستین ساینس مانیتور، دانشمندان ژاپنی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این خرچنگ ها به ویژه قدرت چنگک هایشان تحقیقات جامعی را روی آنها انجام دادند. در واقع، این خرچنگ قدرتمندترین سخت پوست جهان است. فشار چنگک های خرچنگ درخت نارگیل نزدیک به فشار آرواره های شیرها و ببرها است ( ۳۳۰۰ نیوتن برای خرچنگ در برابر ۴۴۵۰ برای شیر و ببر). به ویژه قدرت چنگک های این خرچنگ هیچ تناسبی با اندازه اش ندارد.

شین – ایشیرو اوکا مدیر این تحقیقات به کریستین ساینس مانیتور می گوید که اگر وی با ۶۵ کیلوگرم وزنش زوری مانند خرچنگ درخت نارگیل داشت ، فشار دستش قدرتی معادل ۶ تن ایجاد می کرد.

 

دانشمندان برای اندازه گیری فشار چنگک خرچنگ درخت نارگیل از یک فشار سنج به شکل استوانه استفاده کرده و آن را میان دندانه های چنگک قرار دادند.

خرچنگ سارق به ویژه از چنگک هایش برای خرد کردن نارگیل استفاده می کند و نامگذاری اش هم به دلیل خوردن نارگیل است.

 
خرچنگ های غولپیکر,خرچنگ های بزرگ,خرچنگ های درخت نارگیل
خرچنگ های غولپیکر,خرچنگ های بزرگ,خرچنگ های درخت نارگیل
خرچنگ های غولپیکر,خرچنگ های بزرگ,خرچنگ های قوی تر از شیر
خرچنگ های غولپیکر,خرچنگ های بزرگ,خرچنگ های قوی تر از شیر
خرچنگ های غولپیکر,خرچنگ های بزرگ,خرچنگ های قوی تر از شیر
خرچنگ های غولپیکر,خرچنگ های بزرگ,خرچنگ های قوی تر از شیر
خرچنگ های غولپیکر,خرچنگ های بزرگ,خرچنگ های قوی تر از شیر
خرچنگ های غولپیکر,خرچنگ های بزرگ,خرچنگ های قوی تر از شیر
%image_alt%

دانشمندان در تحقیقات خود می گویند: به این ترتیب خرچنگ های سارق می توانند غذاهایی با پوسته سخت را که برای اغلب جانوران دیگر غیر قابل استفاده هستند، به طور انحصاری به خود اختصاص دهند و نیز با هیبت و زور چنگک می توانند شکارچیان را فراری دهند. در واقع، این چنگک ها جزئی از روند طبیعی تکامل این گونه خرچنگ است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: