دختری که با پورشه پسر قلعه نوعی تصادف کرد و درگذشت

دختری که با پورشه پسر قلعه نوعی تصادف کرد و درگذشت و تصادف دختری به نام پریوش اکبرزاده با پورشه پسر امیر قلعه نوعی را ببینید.

در فیلم و عکس دیده میشود که دختری که در کنار پسر امیر قلعه نوعی
و سرنشین خودروی وی نباشد ،با درخت تصادف کرده و در جا فوت می کند.

دختری که با پورشه پسر قلعه نوعی تصادف کرد

دختری که با پورشه پسر قلعه نوعی تصادف کرد

دختری به نام پریوش که گفته می شود ۲۰ سال داشت سر نشین
خودروی پسر امیر قلعه نوعی بود و در حال دور دور بودند و گردش بودند.

بعد از اینکه پریوش به قصد رانندگی پشت فرمان می نشیند
و رانندگی خودرو را به عهده میگیرد به علت عدم توانایی هدایت
خودرو مدل بالا و عدم مهارت در رانندگی به درخت می کوبد و در جا فوت می کند.

همچنین ببینید: تصاویر پریوش اکبرزاده 

این اتفاق در ساعت ۴ و نیم صبح در خیابانی به نام شریعتی در
تهران افتاده و بر اثر این بی احتیاطی به خودروی پورشه پسر قلعه نوعی
خسارت زیادی وارد کرده و خودش نیز جانش را دست داده است.
پریوش دختری که فقط ۲۰ سالش بود ساعت ۴ و نیم صبح در خیابان
شریعتی پورشه پسر قلعه نوعی (که از وی خریده بود) را به درخت کوبید و درجا فوت کرد.

دختری که با پورشه پسر قلعه نوعی تصادف کرد و درگذشت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: