دختران طرفدار حسن روحانی در تهران + تصاویر

دختران طرفدار حسن روحانی در سالن شهید شیرودی تهران حضور یافتند و حسن روحانی در بین آنها سخنرانی کرد.

حامیان حسن روحانی در ورزشگاه شیرودی گرد هم آمدند و پای سخنان وی نشستند .
در این گردهمایی تعدادی از بازیگران و زهرا اشراقی نوه امام خمینی و فرزندش و همینطور پسر مداح معروف ، صادق آهنگران حضور داشت.
زنان و دختران در این گردهمایی خواسته هایی از رییس جمهور داشتند.
روی برخی پلاکاردها نوشته‌اند «لزوم حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها». برخی از حقوق برابر گفته‌اند و اکثریت سالن شعارهای رفع حصر و ممنوع‌التصویری سر می‌دهد.
 آنها از برابری حق خروج از کشور، برابری در حقوق، برابری در حق حضانت از فرزند، برابری در درآمد، برابری در مناصب سیاسی و مطالبات دیگر مي‌گفتند. 
در این همایش روحانی با این عناوین به سخنرانی پرداخت:
 
گشت ارشاد براي مبارزه با فساد مي‌خواهيم
 
چرا به معدنی که مال شما بود سر نزدید؟
 
فضای کار مردانه بود
 
فشار آوردید که اشتغال زنان متوقف شود
 
بخش‌نامه‌های جنسیتی‌تان فراموش نشود
 
ما نهادهای استثنا شده از مالیات نمی‌خواهیم
 
گشت برای ما آرامش ایجاد نمی‌کند

 عکس زهرا اشراقی و دخترش در ورزشگاه شیرودی

تصاویر دختران طرفدار حسن روحانی

دختران طرفدار حسن روحانی در سالن شهید شیرودی

همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران

 

 
دختران طرفدار حسن روحانی در سالن شهید شیرودی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی در سالن شهید شیرودی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی در سالن شهید شیرودی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی در سالن شهید شیرودی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی

زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی

دختران طرفدار حسن روحانی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
 
دختران طرفدار حسن روحانی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی
همایش زنان حامی روحانی در سالن شهید شیرودی تهران
دختران طرفدار حسن روحانی
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: