حرکت فرهنگی در بابل: سیگار بدهید، گل هدیه بگیرید

حرکت فرهنگی بسیار جالب در شهر بابل 

“سیگار بدهید، گل هدیه بگیرید”

 

حرکت فرهنگی بسیار جالب در شهر بابل  "سیگار بدهید , گل هدیه بگیرید"

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: