جشنواره تاجگذاری بز در ایرلند + تصاویر

جشنواره تاجگذاری بز در ایرلند و مراسم تاج گذاری بز و پادشاه قهرمان را ایرلند را مشاهده می کنید.

جشنواره تاجگذاری بز در ایرلند

مردم ایرلند طبق یک سنت و رسم قدیمی از تاریخ دهم تا دوازدهم آگوست
هر سال یک مراسم عجیب و سنتی دارند که به آن مراسم پادشاه قهرمان گفته می شود.
این مراسم طبق یک افسانه قدیمی رواج شده هر سال برگزار می شود .
افسانه های زیادی درباره این سنت قدیمی در ایرلند وجود دارد

و معروفترین افسانه اینست که در قرن هفدهم یک بز وحشی که از گله جا مانده بود
به شهر می آید و بعد ورود این بز وحشی به شهر انگلیس به ایرلند حمله می کند.

مردم ایرلند بر این باور هستند که این بز وحشی با آمدنش آنها را از حمله انگلیس آگاه کرده و
مردم ایرلند را برای دفاع از سرزمینشان آماده کرده بود .
در این ستن قدیمی جوانان شهر به کوه‌های رفته و یک بز وحشی را می کنند.
یک دختر نوجوان که از بین دانش‌آموزان مدارس روستایی انتخاب می شود ، نقش ملکه را بازی می کند.
این دختر روستایی یا ملکه باید تاجی را بر سر این بز گذاشته و او را پادشاه کند.
بعد از تاجگذاری بز پادشاه نگون بخت باید سه روز در قفسی مانده و شهر در جایی بلند آویزان بماند.
بعد از سه روز بز بیچاره آزاد شده و محل سکونتش که کوه های اطراف هیت برمیگردد.

مراسم پادشاه قهرمان در ایرلند

جشنواره تاجگذاری بز در ایرلند

مراسم سنتی بز قهرمان

جشنواره تاجگذاری بز در ایرلند,بز قهرمان,گوسفند قهرمان جشنواره تاجگذاری بز در ایرلند,بز قهرمان,گوسفند قهرمان

تاجگذاری بز در ایرلند

جشنواره تاجگذاری بز در ایرلند,بز قهرمان,گوسفند قهرمان جشنواره تاجگذاری بز در ایرلند,بز قهرمان,گوسفند قهرمان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: