تزئین مترو چین به طرح آکواریوم (تصاویر)

مترو آکواریومی چین

طرح شبیه سازی فضای داخل قطار مترو به آکواریوم در خط یک مترو استان فوجیان چین انجام شد.

Goldfish-themed Metro Begins Trial Operation In Fuzhou

 Metro Begins Trial Operation
Metro Begins Trial Operation
مترو آکواریوم,مترو چین به طرح آکواریوم,شبیه سازی مترو به آکواریوم
مترو آکواریوم,مترو چین به طرح آکواریوم,شبیه سازی مترو به آکواریوم
مترو آکواریوم,مترو چین به طرح آکواریوم,شبیه سازی مترو به آکواریوم
مترو آکواریوم,مترو چین به طرح آکواریوم,شبیه سازی مترو به آکواریوم
مترو آکواریوم,مترو چین به طرح آکواریوم,شبیه سازی مترو به آکواریوم
مترو آکواریوم,مترو چین به طرح آکواریوم,شبیه سازی مترو به آکواریوم
مترو آکواریوم,مترو چین به طرح آکواریوم,شبیه سازی مترو به آکواریوم
مترو آکواریوم,مترو چین به طرح آکواریوم,شبیه سازی مترو به آکواریوم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: