گلشیفته فراهانی در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گلشیفته فراهانی در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گلشیفته فراهانی تصویری خونین و عجیب از خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد.

گلشیفته فراهانی بازیگر مهاجرت کرده کشور ، تصویری خونین و عجیب از خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد.

عکس جدید گلشیفته فراهانی در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گلشیفته فراهانی,روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
گلشیفته فراهانی,روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: