سوتی وحشتناک مسئولان شیراز در استقبال از قربانیان فاجعه منا

مسوولان فارس دراستقبال از پیکرجانباختگان منا در شیراز ۷۰تا شاخه گل از محوطه فرودگاه چیدند آن هم از ریشه…

سوتی وحشتناک مسئولان شیراز در استقبال از قربانیان فاجعه منا

 سوتی وحشتناک مسئولان شیراز در استقبال از قربانیان فاجعه منا

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: