قبرهای باغچه ای؛ مد جدید قبرستان ها (تصاویر)

مجله مراحم: گورستان ها فقط محل دفن اموات نیست، قبرستان ها را می توان نشانه و نمادی از فرهنگ عامه یک جامعه نیز دانست، فرهنگ مربوط به قبور همواره در حال تغییر و تحول بوده است،از قبرهای ساده تا آرامگاههای مجلل خانوادگی تا سنگ قبرهایی که بیشتر به دفتر شعر شبیه است و از قبوری منقوش به بهترین تصویر مردگان-حتی تصاویر زنان بدحجاب!- تا قرار دادن شمع های چینی دائم سوز روی قبور و …

 

 

 

اما با گشت و گذاری در گورستان بهشت زهرا می توان دریافت که “قبرهای باغچه ایی” مد جدید قبرستان ها است، مد جدیدی که اخیرا به صورت تصاعدی و انفجاری! دیده می شود شاید تاثیر ناخواسته سریال های ترکیه ای در ایران باشد، چون این سبک قبرهای باغچه ای به وفور در این سریال ها دیده می شود.

 


 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: