نقاشی بزرگ روی زمین ۱۱ هکتاری +تصاویر

هنرمند کوبایی آمریکایی Jorge Rodriguez-Gerada آخرین پرتره عظیم خود را در جشنواره Belfast در ایرلند شمالی به نمایش گذاشت.طی چهار هفته او و همکاران داوطلبش با استفاده از حدود ۳ میلیون کیلوگرم خاك،شن و ماسه در یک زمین ۱۱ هکتاری تصویری عظیم و زیبا ساخته اند.

نقاشی عظیم در یک زمین 11 هکتاری !! (7 عکس)http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8047/large/Juu8KZ6Cur.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8047/large/VYIwMokQx5.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8047/large/lVnyDNZxpb.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8047/large/vbZBduYfhB.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: