دو نیم شدن آسمان‌ خراش در چین

در شمال‌ شرقی چین توانسته‌اند با انفجار کنترل شده‌ای نیمی از یک ساختمان را تخریب کنند بدون این که نیمه‌ی دیگر آسیب ببیند. 

 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: