شادی مردم در یونان پس از همه پرسی +تصاویر

هزاران نفر از حامیان رای منفی به برنامه ریاضتی وام دهندگان بین المللی به یونان در همه پرسی روز یک شنبه، در خیابان های آتن به جشن و شادی پرداختند. آنها یک شنبه شب با حمل پرچم یونان و با شعار «ریاضت کافی است» به خیابان ها آمدند.
 
مجله مراحم: روز گذشته در یونان، رفراندومی برای اخذ نظر مردم درباره اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بانک مرکزی اروپا برای یونان برگزار شد که رای دهندگاه به آن رای منفی دادند. 
پس از اعلام نتایج رسمی همه پرسی، هزاران نفر در روبروی پارلمان یونان در آتن تجمع کردند. آنها امیداورند که پیروزی قاطع رای «نه»، ابزار قدرتمندی در دستان آلکسیس سیپراس برای مذاکرات باشد تا توافق با نهادهای اروپایی در روزهای آینده امکانپذیر شود.
پیش از برگزاری رفراندوم نخست وزیر این کشور از مردم درخواست کرده بود به برنامه ریاضت اقتصادی “نه” بگویند. عکس های رویترز و اسوشیتدپرس از جشن و شادمانی یونانی ها را در زیر می بینید.
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم
 
(تصاویر) جشن پیروزی در یونان پس از رفراندوم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: