خوشحالی مردم تبریز و سنندج از بارش برف (تصاویر)

مجله مراحم: بارش برف شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان را سفیدپوش کرد و باعث خوشحالی مردم این منطقه شد.

مجله مراحم

 

بارش برف در سنندج

 

 

 

بارش برف در تبریز

 

 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز  

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز     

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز 

بارش برف در تبریز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: