عکس: حسن روحانی آمد همه بلند شدند جز احمدی نژاد

 

رفتار احمدی نژاد هنگام ورود حسن روحانی!

 

 

عکس: حسن روحانی آمد همه بلند شدند جز احمدی نژاد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: