تریلی حمل ماشین های صفر در جاده قم چپ شد +تصاویر

چند دستگاه خودرو صفرکیلومتر در سانحه بریده شدن ترمز یک دستگاه تریلر حمل خودرو در جاده قدیم قم – تهران آتش گرفت.
 
 
 
http://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/7/4908455_879.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/7/4908457_794.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/7/4908459_767.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/7/4908461_672.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/7/4908467_263.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/7/4908471_642.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/7/4908468_889.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: