رئیس بازرگانی در حین سخنرانی غش کرد +فیلم

 رئیس اتاق بازرگانی در حین سخنرانی بیهوش شد

لحظه بیهوش شدن خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران حین سخنرانی در مراسم اعطای نشان «امین الضرب» در پشت تریبون از هوش رفت.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران دقایقی قبل حین سخنرانی در مراسم اعطای نشان «امین الضرب» در پشت تریبون از هوش رفت.

وی که از لحظه قرار گرفتن در پشت تریبون، تمرکز کافی نداشت، دقایقی پس از شروع سخنرانی اش، در پشت تریبون از حال رفت. وی بلافاصله به اتاق دیگری منتقل شد.

وی که دچار افت شدید فشارخون شده بود، پس از نیم ساعت به سالن مراسم بازگشت.

لحظه غش کردن رئیس اتاق بازرگانی در حین سخنرانی


دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: