تیتر روزنامه ها در واکنش به مناظره سوم (تصاویر)

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم را در ادامه مجله مراحم خواهید دید. تیتر روزنامه های امروز شنبه ۲۳ اردبهشت ۱۳۹۶ را مشاهده میکنید.

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

درختی که در ۴ سال میوه ندید بعد هم ثمر نمیدهد

#نجومی_بگیر

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

واکنش روزنامه ها به مناظره سوم

روزنامه همدلی:
یه نیابت از دولت قبل

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

روزنامه جوان: پا فشار دولتی ها بر وضع موجود
قالیباف: درختی که ۴ سال میوه نداد دیر نمیدهد
حسن روحانی: شما میخواهید بین مردم پول پخش کنید
رئیسی: شما وام ۳۰۰ میلیاردی با سود صفر داده اید
جهانگیری: اول مناظره: رانت نگرفتم – وسط مناظره: به قیمت گرفتم
میر سلیم: در ۴ سال گذشته خواب بودید
هاشمی طبا: با این وضع کشور سترون پیش رو خواهیم داشت

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

روزنامه آفتاب: حسن روحانی لوله کرد

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

روزنامه کیهان: دولتی ها در اخرین مناظره:

وضعیت معیشت مردم خیلی خوب است
چهار سال دیگر عالی میشود
نامزدهای دولتی فاجعه اقتصادی ۴ سال گذشته را انکار مردند

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

روزنامه جام جم: رودر رو بدون روتوش

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

روزنامه شهروند: تقادبل جدی دو دیدگاه در اخرین مناظره نامدهاب انتخاباتی ریاست جمهوری: پیروزی تدبیر

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

روزنامه وطن امروز:

حسن روحانی و معاونش در ماجرای تصاحب زمین های نجومی با قیمت بسیار نال پاسخی نداشتند
اسناد رانت خواری روحانی

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

روزنامه اطلاعات: چالش تحرک در اخرین مناظره
نامزدها به برنامه های اقتصادی بکیدیگر

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

حسن روحانی خطاب به رئیسی:

امام رضا را جناحی نکنید

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

روزنامه ایران: پایان طوفانی مناظره ها

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

تیتر روزنامه در واکنش به مناظره سوم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: