بارش شدید تگرگ های درشت در کرج و تهران

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

 

 

 

 

0a79c2d3f373d33db1c28a8cf01
219b4d7ba6cea6f8e2b2850162e

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: